Disclaimer Bouwklusbedrijf

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.
Bouwklusbedrijf stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Bouwklusbedrijf met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Bouwklusbedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.
Deze internetsite bevat links naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Bouwklusbedrijf en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Bouwklusbedrijf. Bouwklusbedrijf is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij Bouwklusbedrijf, vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Bouwklusbedrijf.